Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Podkylava.

Zverejnenie výsledkov volieb v obci Podkylava.

Zverejnenie výsledkov volieb v obci Podkylava Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v Podkylave Počet voličov zapísaných v zozname voličov 220Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 123Počet voličov ktorí odovzdali obálku 123Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 118Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TSK … Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Trenčiansky samosprávny kraj podporil výsadbu zelene v našej obci.

Vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podarilo v našej obci zorganizovať podujatie s názvom „Revitalizácia verejnej zelene“. S finančnou podporou TSK sa podarilo vysadiť v centrálnej časti obce Podkylava zeleň, ktorá bude dlhé roky spĺňať estetickú a ekologickú funkciu. Stromy po vyrastení ochladia priestor a tým sa podarí spríjemniť posedenie na lavičkách v centrálnej zóne… Čítať viac

Oznámenie o výdaji nových jódových profylaktík.

     Od utorka 16. augusta 2022 obec Podkylava zabezpečuje výdaj nových jódových profylaktík (jódových tabliet) pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Podkylava.      Jódové profylaktika je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Podkylave počas úradných hodín.      Zároveň obec Podkylava vykonáva zber expirovaných profylaktík, preto žiadame občanov o odovzdanie starých tabliet. Údaje o skladovaní a užívaní… Čítať viac

„Vypíname verejné osvetlenie, aby sme v budúcnosti mohli svietiť“.

Vážení obyvatelia obce Podkylava, oznamujem Vám a upozorňujem Vás, že v noci zo štvrtka 26.5. na piatok 27.5. nebude v centrálnej časti našej obcí na protest voči schváleným tzv. protiinflačným opatreniam svietiť verejné osvetlenie. Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť! Obce a mestá Záhoria a Myjavského regiónu zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť! Mestá… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

Ponuka kompostéra za zvýhodnenú cenu.

Obecný úrad ponúka občanom možnosť zakúpiť si kompostér s objemom 380 l za zvýhodnenú cenu 14 euro. Kompostér má slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Zamedzí sa tým vyhadzovanie tohto odpadu do komunálneho dopadu, do ktorého nepatrí. Zároveň sa tým zníži i množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý bude odvezený na skládku. Návod ako… Čítať viac

Informovanie o dani z nehnuteľností.

Informovanie o dani z nehnuteľností Popis Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:  daň z pozemkov  daň zo stavieb  daň… Čítať viac