Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Podkylava.

Informácie o autobusových spojoch na trase Myjava – Krajné

Na základe pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 26.10.2021 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, Vás chceme informovať ohľadom zmien na trase Myjava – Krajné. Zmeny vyplynuli z rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja, ktorý už neplánuje obsluhovať spomínanú trasu Myjava – Krajné na väčšine spojoch linky 204404 (trasa linky Piešťany – Vrbové – Krajné – Myjava) s platnosťou… Čítať viac

Ponuka kompostéra za zvýhodnenú cenu.

Obecný úrad ponúka občanom možnosť zakúpiť si kompostér s objemom 380 l za zvýhodnenú cenu 14 euro. Kompostér má slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Zamedzí sa tým vyhadzovanie tohto odpadu do komunálneho dopadu, do ktorého nepatrí. Zároveň sa tým zníži i množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý bude odvezený na skládku. Návod ako… Čítať viac

Informovanie o dani z nehnuteľností.

Informovanie o dani z nehnuteľností Popis Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:  daň z pozemkov  daň zo stavieb  daň… Čítať viac