Asistované sčítanie obyvateľov.

Kategória

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. 

Pre asistované sčítanie platí:
osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 .

Podľa § 8 ods. 4 zákona ak nie je povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa odseku 1 a ani prostredníctvom inej osoby podľa odseku 3 počas doby sčítania obyvateľov, zabezpečí splnenie tejto povinnosti počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 21.v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,2.v zariadení podľa § 12 ods. 3 s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo3.na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Kontaktné miesto po dohode s asistentom – pani Stanislava Kostelná, 032-7786173, 0905-396575, info@podkylava.sk

Obec Podkylava

Podkylava 6

916 16  Podkylava

https://www.scitanie.sk/

Zverejnené 4. mája 2021.
Bez úpravy .