Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Myjava od 14.07.2022, 8.00 hod do odvolania.

Zverejnené 13. júla 2022.
Bez úpravy .