Informácie o autobusových spojoch na trase Myjava – Krajné

Kategória

Na základe pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 26.10.2021 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, Vás chceme informovať ohľadom zmien na trase Myjava – Krajné. Zmeny vyplynuli z rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja, ktorý už neplánuje obsluhovať spomínanú trasu Myjava – Krajné na väčšine spojoch linky 204404 (trasa linky Piešťany – Vrbové – Krajné – Myjava) s platnosťou od 12.12.2021.

Trenčiansky samosprávny kraj spoločne so SAD Trenčín, a.s. hľadali viaceré možnosti ako vyhovieť cestujúcim a zachovať čo najviac spojov. Odbor dopravy TSK komunikoval viackrát s TTSK o zachovaní viacerých autobusových spojov, ale všetky naše snahy boli zamietnuté a TTSK trval na svojom rozhodnutí. Po prerokovaní uvedenej problematiky v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a.s., Vám predkladáme nasledujúce stanovisko.

Podľa našich informácií bude dopravca Arriva obsluhovať linku 204404 na trase Myjava – Krajné dvomi rannými spojmi (v časoch 4:25 a 6:40 z Myjavy) a dvomi večernými spojmi vracajúcimi sa z Piešťan do Myjavy (v časoch 19:00 a 22:10).

Nakoľko nie je v možnostiach TSK a SAD Trenčín, a.s. plne nahradiť všetky doterajšie spoje, snažili sme sa vyplniť aspoň hlavné časy, kedy je predpoklad vyššej frekvencie cestujúcich v pracovných dňoch. Z dôvodov veľmi nízkej frekvencie cestujúcich počas víkendov, neplánujeme navyšovať aktuálne počty spojov (počty cestujúcich na trase Krajné – Myjava sú na nami dostupných údajoch od 0 do 6).

Linka 303 402 (trasa linky Myjava – Poriadie, u Vlčkov – Rudník, u Skalských – Kostolné, Babulicov vrch – Krajné – Hrachovište – Kostolné) bude premávať cez pracovný týždeň v časových polohách z Myjavy 4:45, 6:23, 12:15, 15:05, 16:30. Z Krajného to budú spoje 5:11, 7:27, 13:47, 15:43, 17:59. Spoj 12:15 z Myjavy pôjde až do Kostolného, naopak z Kostolného do Myjavy pôjdu spoje 7:07 a 13:27.

Spoje linky 303 406 (trasa linky Myjava – Jablonka – Krajné – Hachovište – Kostolné) budú vedené v pracovných dňoch v nasledujúcich časoch z Myjavy 6:24, 10:35, 13:28, 15:00, 18:46, 22:45. Z toho spoje 6:24 a 15:00 pôjdu do Kostolného. Z Krajného to budú spoje 5:10, 7:02, 12:00, 13:37, 17:05 21:30. Z toho spoje 13:20 a 16:48 pôjdu z Kostolného. V sobotu bude linka obsluhovať trasu z Myjavy do Krajného v časoch 6:30 (až do obce Hrachovište), 12:30 (až do obce Kostolné), 15:35 a späť v časoch 5:20, 7:33 (7:23 z obce Hrachovište), 13:37 (13:20 z obce Kostolné) a 17:05.

Predmetné cestovné poriadky budú zverejnené v dohľadnom čase.

Zverejnené 25. novembra 2021.
Bez úpravy .