Obec Podkylava realizuje projekt s názvom „Cyklotrasa Podkylava“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .