Preskočiť na obsah

Ponuka kompostéra za zvýhodnenú cenu.

Zverejnené 25.4.2022.

Obecný úrad ponúka občanom možnosť zakúpiť si kompostér s objemom 380 l za zvýhodnenú cenu 14 euro.

Kompostér má slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Zamedzí sa tým vyhadzovanie tohto odpadu do komunálneho dopadu, do ktorého nepatrí. Zároveň sa tým zníži i množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý bude odvezený na skládku.

Návod ako kompostovať Váš biologicky rozložiteľný odpad nájdete v prílohe.