Ponuka kompostéra za zvýhodnenú cenu.

Obecný úrad ponúka občanom možnosť zakúpiť si kompostér s objemom 380 l za zvýhodnenú cenu 14 euro.

Kompostér má slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Zamedzí sa tým vyhadzovanie tohto odpadu do komunálneho dopadu, do ktorého nepatrí. Zároveň sa tým zníži i množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý bude odvezený na skládku.

Návod ako kompostovať Váš biologicky rozložiteľný odpad nájdete v prílohe.

Zverejnené 25. apríla 2022.
Bez úpravy .