Štátna veterinárna a potravinová správa – mimoriadne núdzové opatrenia

Kategória

Mimoriadne núdzové opatrenia, vydané Hlavným veterinárnym lekárom SR, zamerané na tlmenie afrického moru ošípaných a diviakov.

Zverejnené 16. augusta 2021.
Bez úpravy .