„Vypíname verejné osvetlenie, aby sme v budúcnosti mohli svietiť“.

26.5.2022 zverejnil/a podkylava_obec.

Vážení obyvatelia obce Podkylava,

oznamujem Vám a upozorňujem Vás, že v noci zo štvrtka 26.5. na piatok 27.5. nebude v centrálnej časti našej obcí na protest voči schváleným tzv. protiinflačným opatreniam svietiť verejné osvetlenie. Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť! Obce a mestá Záhoria a Myjavského regiónu zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť! Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu (okresy Senica, Malacky, Myjava a Skalica) vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka. Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest ZMO Záhorie a ZMO Myjavského regiónu, podľa ktorých schválený protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dopady na rozpočty miest, obcí a krajov, a teda aj na možnosti zabezpečovať služby, ktoré mestá, obce a kraje pre obyvateľov zabezpečujú. Týmto spôsobom obce Záhoria a Myjavského regiónu posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť vyhlásenú snemom Združenia miest a obcí Slovenska na vyšší stupeň. „Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť!

Zároveň žiadame prezidentku SR, aby protiinflačný balíček podpísala až vtedy, keď budú samosprávy mať samosprávy v plnej miere pokryté finančné kompenzácie,“ Nielen predstavitelia samosprávy, ale napríklad aj INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií) považuje vládou schválený protiinflačný balíček za príliš nákladný, ktorý spôsobí vo zvýšenej miere plytvanie s verejnými zdrojmi, keď uvádza že „Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách.“ Za vzniknuté nepohodlie sa ospravedlňujem.

Starosta obce

Ing. Ján Morihladko