Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom“

Zverejnené
26. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2021 − 13. septembra 2021