Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Zverejnené
24. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 9. júla 2021