Verejná vyhláška – výzva na vyjadrenie

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021 − 1. júla 2021