Verejná vyhláška.

Zverejnené
28. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021 − 11. júna 2021