Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov.

Zverejnené
4. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021 − 6. júla 2021