Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Podkylava 02.06.2021

Zverejnené
4. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júna 2021 − 14. júna 2021