Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Podkylava 11.08.2021

Zverejnené
17. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2021 − 31. augusta 2021