VZN č.3/2020 Terénna opatrovateľská služba

Zverejnené
30. júla 2020
Kategória

VZN č.3/2020 Obce Podkylava o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Podkylava

Prílohy