Informácia o zápise oprávneného voliča do zoznamu špeciálnej okrskovej volebnej komisie.

Zverejnené
11. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2023 − 22. januára 2023
Kategória

Prílohy