Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Zverejnené
26. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 1. septembra 2022
Kategória

Prílohy