Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

Zverejnené
11. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy