Návrh rozpočtu obce Podkylava na rok 2023 a na nasledujúce roky 2024 – 2025.

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy