Obec Podkylava zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy