OZNÁMENIE o príprave Územného plánu obce Podkylava.

Zverejnené
2. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. februára 2023 − 6. marca 2023
Kategória

Prílohy