Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška z dôvodu líniovej stavby.