Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere obce Podkylava predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitého zreteľa.