Oznámenie obce Podkylava o zámere predať svoj majetok.

Zverejnené
30. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2022 − 31. júla 2022
Kategória

Prílohy