Rozpočet obce na roky 2022 – 2024.

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 14. januára 2022
Kategória

Prílohy