Rozpočet Obce Podkylava na roky 2023-2025.

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 13. januára 2023
Kategória

Prílohy