Určenie volebných okrskov a volebných miestností.

Zverejnené
26. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júla 2022 − 1. septembra 2022
Kategória

Prílohy