Verejná vyhláška – oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného pojednávania.

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Prílohy