Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – líniová stavba „Podkylava, časť Hlaváč – VN, TS, NN.“

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 13. mája 2022
Kategória

Prílohy