Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Prílohy