VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podkylava.

Zverejnené
17. marca 2021
Kategória

Prílohy