VZN č. 1/2022 Obce Podkylava o miestnom poplatku za rozvoj.

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy