Preskočiť na obsah

VZN č.3-2019 miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady