VZN č.3-2019 miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
13. decembra 2019
Kategória

Prílohy