Zápis z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Podkylava.

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy