Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Podkylava 11.05.2022.

Zverejnené
19. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2022 − 19. júna 2022
Kategória

Prílohy