Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Podkylava 13.07.2022.

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2022 − 3. augusta 2022
Kategória

Prílohy