Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Podkylava 16.03.2022.

Zverejnené
25. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2022 − 8. apríla 2022
Kategória

Prílohy