Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava.

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy