Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Podkylava 15.12.2021

Zverejnené
20. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Prílohy