Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Podkylava 20.10.2021

Zverejnené
28. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2021 − 12. novembra 2021
Kategória

Prílohy