Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie.

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy