Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy