Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Podkylava.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

ID: 10112022 – Obec Podkylava

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Sixava development s.r.o.

Objednávateľ - IČO 51473682

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

ID: 09112022 – Obec Podkylava

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Sixava real s.r.o.

Objednávateľ - IČO 52909573

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Zmluva o propagácii.

ID: 2022/1057 – Obec Podkylava

11.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Objednávateľ - IČO 36126624

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Darovacia zmluva.

ID: 09092022 – Obec Podkylava

9.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Základná škola s materskou školou Krajné

Objednávateľ - IČO 36128449

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

ID: 17.08.2022 – Obec Podkylava

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ TBS, a.s.

Objednávateľ - IČO 36303241

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Zmluva č. 2022/0620 o poskytnutí dotácie.

ID: 2022/0620 – Trenčiansky samosprávny kraj

9.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podkylava

Objednávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Objednávateľ - IČO 00654639

Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36126624

Prílohy

Dohoda o plnomocenstve.

ID: 04082022 – JAP Jaroslava Pavlíčková

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podkylava

Objednávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Objednávateľ - IČO 00654639

Dodávateľ JAP Jaroslava Pavlíčková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 34489673

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 002/2015

ID: 002/2015 – Brantner Slovakia s.r.o.

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podkylava

Objednávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Objednávateľ - IČO 00654639

Dodávateľ Brantner Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31698336

Prílohy

Darovacia zmluva.

ID: 30052022 – Obec Podkylava

8.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Základná škola s materskou školou Krajné

Objednávateľ - IČO 36128449

Dodávateľ Obec Podkylava

Dodávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Dodávateľ - IČO 00654639

Prílohy

Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre klientov.

ID: 02062022 – Alphabet group s.r.o.

3.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podkylava

Objednávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Objednávateľ - IČO 00654639

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Dodatok č. N20201112001 k zmluve o spolupráci č. N20201112001

ID: N20201112001D05 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

2.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Podkylava

Objednávateľ - Sídlo Podkylava č. 6, 916 16 Podkylava

Objednávateľ - IČO 00654639

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy