Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Podkylava.

Nadpis

Zverejnené

Miera triedenia komunálneho odpadu za rok 2021 v našej obci dosiahla 41,64 %.

28.3.2022

Prílohy

Popis

Informujeme obyvateľov obce, že v roku 2021 sa v Obci Podkylava podarilo vytriediť 41,64 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Podrobné informácie o množstvách jednotlivých odpadov nájdete v prílohe.

Zároveň sa chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí k tomuto peknému výsledku prispeli svojou ochotou triediť svoj odpad.

Obec Podkylava.