Životné prostredie

Obecný úrad Podkylava informuje, že za rok 2019 sa v našej obci podarilo vyseparovať iba 32,13 % komunálneho dopadu.  Na základe úrovňe separácie komunálneho odpadu sa budú úmerne zvyšovať alebo znižovať popladky za vyprodukovaný odpad. 

Týmto prosíme občanov obce, aby sa zapojili a zvýšili podiel separácie odpadov v našej obci. 

Ďakujeme. 

SPRÁVNE KONANIA

Zverejnené 10. júna 2020.
Upravené 30. júna 2020.