Preskočiť na obsah

Životné prostredie

Obecný úrad Podkylava informuje, že za rok 2020 sa v našej obci podarilo vyseparovať iba 35,53 % komunálneho dopadu.  Na základe úrovne separácie komunálneho odpadu sa budú úmerne zvyšovať alebo znižovať poplatky za vyprodukovaný odpad. 

Týmto prosíme občanov obce, aby sa zapojili a zvýšili podiel separácie odpadov v našej obci. 

Ďakujeme. 

SPRÁVNE KONANIA