#4824

Adresa
Podkylava 95 - hranica pozemku s pozemkom obce - parcela č.: 7521
Stav
Prijaté

Nelegálna skládka komunálneho odpadu. Na hore opísanom mieste sa vyskytuje nelegálna skládka komunálneho a iného (nebezpečné látky (staré minerálne oleje, penetračné asfaltové nátery, staré pneumatiky...), stavebné materiály) odpadu. Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť nelegálnu skládku komunálneho odpadu odstrániť na náklady obce a zabezpečiť nápravu situácie vo veci nakladania s komunálnym odpadom. Ideálne by bolo zabezpečiť na hranici obecného pozemku - parcela č.: 7521 - a obecnej komunikácie výstražné značenie charakteru "zákaz vyvážania odpadu pod hrozbou pokuty....". ďakujem za korektné riešenie situácie a odstránenie nelegálnej skládky.