Verejná vyhláška_povolenie na realizáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd.

Vyvesené
24. mar 2021
Zvesené
09. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória