Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Podkylava 02.06.2021

Vyvesené
04. jún 2021
Zvesené
14. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória